Mikroregion ČISTÁ-SENOMATY

Zák.106/99 Sb. - výroční zpráva


Výroční zprávy o plnění zákona č.106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím

 

Výroční zpráva  SO mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY o plnění  zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím za rok 2016

V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, § 18, předkládá Svazek obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY výroční zprávu o plnění zákona za kalendářní rok 2016.

 

Počet podaných žádostí o informace 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Popis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

 

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

V  Senomatech     24.5.2017

Mgr. Tomáš Valer,  předseda SO mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY

Vlastní

Nabídky práce

banner

Náhodné foto

04_novy_dvur.jpg

Návštěvnost

TOPlist