Mikroregion ČISTÁ-SENOMATY

Zák.106/99 Sb. - sazebník úhrad

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

podle § 17 zákona číslo 106/1999 Sb.

 

Hrazení nákladů:

1. Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli.

2. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.

3. Povinný subjekt může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

4. Úhrada je příjmem povinného subjektu.

 

Sazebník úhrad:

Sazebník úhrad SO mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY je odvozen od sazebníku městyse Senomaty  podle § 17 odst. zákona č. 106/1999 Sb..

 

Náklady podle § 17 odst. zákona:

Při podání žádosti o podání informace bude občan seznámen s předpokládanou cenou za podané informace která nepřesáhne uvedené částky, informace bude vydána až po zaplacení poplatku.

-  na pořízení 1 strany výtisku, kopie A4 Kč 2,00 (čb), oboustranně 3 Kč
-  na pořízení 1 strany výtisku, kopie A4 Kč 20 (barevná)
-  náklady spojené s použitou poštovní službou dle sazebníku České pošty

 

Základní sazba při poskytování informací vyžadujících práci:

-  do jedné hodiny práce Kč 100,--
-  za každou započatou další 1/4  hodinu  práce  Kč 25,--.

SO mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY, jako povinný subjekt v souladu s § 17 odst. 3 zákona , bude  vybírat úhradu zálohy na požadovanou informaci podle rozsahu poskytované informace.

Vlastní

Nabídky práce

banner

Náhodné foto

11_pricina.jpg

Návštěvnost

TOPlist