Mikroregion ČISTÁ-SENOMATY

Zák.106/99 Sb. - důvod a způsob založení

 

Datum vzniku  Sdružení mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY: 3. 11. 1999

Datum přeměny na dobrovolný svazek obcí mikroregionu: 13.  8.  2001

Datum přeměny na Svazek obcí mikroregionu: 29. 8. 2007

 

Členská základna:

Zakládající členové:

Břežany, Čistá, Hostokryje, Petrovice, Příčina, Řeřichy, Senomaty, Šípy, Václavy, Velká Chmelištná, Všesulov, Zavidov


20. 2. 2001 - přistoupila obec Šanov

1. 1. 2003 - sloučení obce Hostokryje s obcí Senomaty

21.9.2011 - přistoupila obec Drahouš

 

Důvod vzniku :

Účelové sdružení právnických osob

Předmět činnosti:

1. Zajištění přípravy a realizace rozvoje mikroregionu v souladu s regionální politikou ČR a Středočeského kraje.

2.  Koordinace politiky rozvoje mikroregionu, a to jak uvnitř, tak vně mikroregionu.

3.  Zajištění spolupráce s regionálními, národními a mezinárodními orgány a institucemi.

4.  Podpora cestovního ruchu včetně prezentace nabídek mikroregionu.

5.  Prezentace a podpora podnikání v mikroregionu.

6.  Poskytování informací o možnostech mikroregionu.

 

Způsob založení:

1.   Sdružení obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY je právnickou osobou a bylo založeno dne 3.11.1999  dle ustanovení § 20, písm. f) a následujících písmen  Občanského zákoníku.  Zaregistrováno bylo Zápisem do rejstříku zájmových sdružení právnických osob OkÚ Rakovník v souladu s § 20i odst. 2) občanského zákoníku a Organizačním řádem OkÚ Rakovník  ke dni 25.11.1999 pod č.j. vnitř. 249/99.

2.   Usnesením členské schůze ze dne 13.8.2001 došlo ke změně Sdružení obcí mikroregionu Čistá - Senomaty  v  souladu s ustanovením § 49 nového zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)   na Dobrovolný svazek obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY.  Tato změna byla zaregistrována Dodatkem k zápisu do rejstříku sdružení právnických osob OkÚ Rakovník ke dni 21.12.2001  s č.j.RVV 473/2001. V Dodatku je konstatováno, že Dobrovolný svazek obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY splňuje podmínky stanovené § 50 a 51 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.

3.   Usnesením členské schůze z 29.8.2007 došlo ke změně názvu sdružení na Svazek obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY.

Vlastní

Nabídky práce

banner

Náhodné foto

08_vaclavy.jpg

Návštěvnost

TOPlist