Mikroregion ČISTÁ-SENOMATY

Základní informace

 

Svazek je dobrovolným sdružením obcí, jejichž území se rozkládá v oblasti od Rakovníka směrem k Čisté.  Byl založen dne 3.11.1999 jako účelové sdružení právnických osob dle ustanovení § 20 písm. f) a následujících písmen Občanského zákoníku podpisem Zakládací listiny Sdružení obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY 12-ti obcemi jako   „Sdružení obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY". Jedná se o  otevřené  sdružení, do kterého mohou  průběžně vstupovat další obce na základě podání

canadian pharmacy viagra pharmacy online www.antibioticsonline.org antibiotics online pharmacy https://rxcanadainpharmacy.com/ pharmacy online

řádné přihlášky a po schválení členskou schůzí  sdružení.

 

Zakládací listina Sdružení  obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY  přímo navazuje na Usnesení ze zakládající členské schůze Sdružení ze dne 3.11.1999. Nedílnou součástí Usnesení jsou též Stanovy  Sdružení obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY. Stanovy vymezují účel a předmět činnosti sdružení, práva a povinnosti členů, vznik a zánik členství, orgány sdružení, včetně jejich působnosti, způsob hospodaření s majetkem členských obcí a zrušení sdružení.

canadian pharmacy viagra pharmacy online www.antibioticsonline.org antibiotics online pharmacy https://rxcanadainpharmacy.com/ pharmacy online

Dalším vydaným dokumentem sdružení je Jednací řád.

 

Na základě změny zákona o obcích byla na  zasedání   starostů  dne 13.8.2001  odsouhlasena změna  sdružení  na   dobrovolný svazek obcí  ve smyslu § 49 a § 50 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) s oficiálním názvem „Dobrovolný svazek obcí mikroregionu ČISTÁ – SENOMATY“.

 

Na zasedání starostů dne 29.8.2007 bylo  schváleno nové znění Stanov svazku.

Změny spočívaly ve zkrácení názvu a  ve změně  sídla:

Svazek obcí (SO) mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY

Současným  sídlem  svazku je
Městys Senomaty Náměstí Karla Buriana 55, 270 31  Senomaty.


Orgány svazku jsou:

  1. členská schůze jako nejvyšší orgán svazku
  2. předseda  jako statutární orgán svazku
  3. místopředseda
  4. dozorčí komise
  5. komise pro schválení účetní závěrky

Organizační složkou svazku je kancelář, která zajišťuje výkon předmětu činnosti a plnění úkolů uložených jednotlivými orgány svazku.

Svazek je právnickou osobou a právní způsobilosti nabyl zápisem do registru sdružení vedeného původně u Okresního úřadu Rakovník, nyní  u  Krajského úřadu Středočeského kraje.

Vlastní

Nabídky práce

banner

Náhodné foto

12_cista.jpg

Návštěvnost

TOPlist