Mikroregion ČISTÁ-SENOMATY

Uskutečněné projekty

Částky jsou uvedeny v tis.Kč

Rok 2017

Program

Žadatel

Projekt

Cenové náklady

Dotace

 MZE Velká Chmelišná  Revitalizace návesního rybníka na parc. č. 127   647  514
 MZE Čistá  Rekonstrukce rybníka Nová Ves na parc. č. 130   291 214 
SZIF Drahouš

Pořízení štěpkovače, navijáku pro soustřeďování dříví a frézy na pařezy

218 108

 

Rok 2016

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

KRAJ FROM

Čistá Výměna střešní krytiny na budově ZŠ a MŠ Čistá u Rakovníka 2.020 1.757

KRAJ

SDH Senomaty Tréninkové sousředění oddílu mladých hasičů 2016 87 50

KRAJ FROM

Pavlíkov Revitalizace centrální části městyse Pavlíkov 2.769 476

SZIF

Šanov Oprava křížů v katastru obce Šanov 132 92

SZIF

Čistá Oprava kaplí - Kůzová, Lhota a Zdeslav 967 677

SZIF

Senomaty Zřízení odpočinkového místa ve Smolinách v městysi Senomaty 373 200

KRAJ FROM 

Senomaty  Výstavba chodníků v lokalitě Na Hradišti v Senomatech  468 388 

 

Rok 2015

canadian pharmacy viagra pharmacy online www.antibioticsonline.org antibiotics online pharmacy https://rxcanadainpharmacy.com/ pharmacy online

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

KRAJ FPDH Čistá Nákup zásahové hasičské techniky CAS 6.291  1.000 
KRAJ FŽPZ Čistá Revitalizace rybníka v Kůzové 838  790 
KRAJ KUL Čistá Obnova Bobisudova kříže u trati  65  62
MMR Senomaty Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v Senomatech 183  108 
KRAJ FROM Čistá Výstavba chodníku v Tyršově ulici v obci Čistá 661 600

KRAJ FPDH

Sýkořice

Pořízení zásahové výzbroje a výstroje pro zásahovou jednotku SDH Sýkořice 2015

60 56

KRAJ FŽPZ

Pavlíkov

Výstavba vodovodu Pavlíkov - Chlum - III. etapa

1.832  1.100 
OPŽP Nesuchyně Rekonstrukce MVN Dolní rybník - Nesuchyně 2.037 1.303 
OPŽP Třtice Rekonstrukce MVN - rybník Třtice III 323 197
OPŽP Pavlíkov Revitalizace MVN Pavlíkov - Zábranský rybník 916 610
OPŽP Všetaty Zateplení sokolovny v obci Všetaty 3.228 2.179

 

Rok 2014

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

OPŽP Senomaty Nákup zametacího stroje pro Senomaty 4.585 4.572
FPDH Čistá Pořízení a výměna dveří a vrat u hasičské zbrojnice v Čisté 246 230
FKOP Čistá Zrestaurování kamenné sochy sv. Prokopa ve Zdeslavi 230 209
FŽPZ SO Čistá - Senomaty Společný projekt mikroregionu na výsadbu zeleně 1.312 1.246
FPDH Senomaty Vestavba sociálního zařízení do prostor hasičské zbrojnice 113 107
FROM Příčina Oprava místní komunikace V Brance 637 600
FROM Řeřichy Výměna svítidel VO v obci Řeřichy 322 306
MMR Řevničov 20 TI Řevničov 5.378 1.000
MMR Čistá Výstavba a rekonstrukce chodníků v obci Čistá 1.056 500
MMR Čistá Výměna a instalace herních prvků v obci Čistá 638 500
MMR Břežany Dětské hřiště u Špýcharu 431 301
FROM Čistá Obklad tělocvičny a renovace parket v ZŠ Čistá 351 245
FPDH Sýkořice Pořízení zásahové výzbroje a výstroje pro zásahovou jednotku SDH Sýkořice 128 120
FŽPZ Drahouš Obnova vodovodu v obci Drahouš 1. 180 1.120
FPDH SDH Senomaty Tréninkové soustředění oddílu Mladých hasičů 2014 68 50
OPŽP Senomaty Zateplení obvodového pláště budovy ZŠ Senomaty 1.362 853
MO Drahouš Drahouš - rekonstrukce válečného hrobu obětí 2. světové války a pomníku obětem 1. světové války 395 315

 

Rok 2013

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

OPŽP Hracholusky Revitalizace malé vodní nádrže v Hracholuskách 741 372
MPO Václavy Energetický audit na budovu OÚ 27 9
LEADER Drahouš Obnova podlahy, ozvučení a pořízení stolů do kulturního sálu v obci Drahouš 688 512
LEADER Břežany Muzeum Břežany 668 300

 

Rok 2012

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

SZIF - PRV Petrovice Výměna oken a dveří u kulturního sálu v Petrovicích 426 358
SZIF - PRV Řeřichy Rekonstrukce společenské místnosti v budově OÚ v Řeřichách 455 382
SZIF - PRV Šípy Sportovní areál v obci Šípy 1.507 1.249
SZIF - PRV Hracholusky

Výměna oken na objektu společenského domu a OÚ, č.p. 42, Hracholusky

267 228
HZS SDH Senomaty Tréninkové soustředění oddílu Mladých hasičů 2012 57 50
FROM Panoší Újezd Rekonstrukce ústředního vytápění a výměna oken a dveří u sokolovny v Panoším Újezdu 882 838
FROM Slabce Zateplení obvodového pláště západního pavilonu ZŠ Slabce, č.p. 42 ve Slabcích 2.393 2.273
FROM Šípy Oprava chodníků a veřejného osvětlení v obci Šípy 1.901 1.795
KUL Petrovice Tradiční kulturní akce v Petrovicích pro rok 2012 47 37
FROM Velká Chmelištná Rekonstrukce VO a rozhlasu po drátě v obci Velká Chmelištná 499 474
FŽPZ Břežany Vodovod v Břežanech - 1. etapa 5.000 1.427
FŽPZ

Renata Valerová

Podpora včelařství na Rakovnicku

14 10

FROM

Čistá

Rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ Čistá

1.136 1.079

LEADER

Čistá

Obnova hřbitova a naučná stezka o historii obce, 2. etapa - Po stopách Jaroslava Vrchlického

2.240 1.680

LEADER

Kounov

Kounovské kamenné řady - stálá expozice a tématická stezka

998 763
MMR

Zavidov

Dětské hřiště v MŠ Zavidov

98 68
MMR Senomaty infrastruktura - Hostokryjská I. 6.140 1.000

 

Rok 2011

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

LEADER Břežany Obnova Špejcharu - 2. závěrečná etapa 827 621
LEADER Čistá Rekonstrukce pomníku padlým 942 713
FROM Čistá Revitalizace budovy č.p.1 - OÚ - etapa IV. 5.612 3.000
FROM Slabce Opravy interiérů, dokončení - kulturní dům Slabce 2.261 2.148
KUL Slabce Zámek Slabce - postupná oprava interiérů - 2.etapa, dokončení 641 600
HZS SDH Senomaty Tréninkové soustředění oddílu Mladých hasičů 2011 54 50
KUL Senomaty Zvonice v Senomatech 82 78
KUL Petrovice Velká pouť v Petrovicích 47 37
KUL Václavy Oprava kříže ve Václavech 96 91
POV Jesenice Dětské hřiště v lokalitě V Zahradách 508 356
SZIF Krubovi Rekonstrukce stodoly a pořízení vybavení pro pastevní chov skotu a ovcí 721 294

 

Rok 2010

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

OPŽP Senomaty Biokoridor 200 140
LEADER SK Senomaty Rekonstrukce střechy Sokolovny 911 547
MK Senomaty Rekonstrukce zvonice - 1. etapa 105 79
LEADER Břežany Rekonstrukce Špejcharu - 1. etapa 1.500 1.113
LEADER Senomaty Roubenka 2.278 1.707
ROP Senomaty Cyklotrasa 3.766 3.483
LEADER Šanov Rekonstrukce a zastřešení lesního divadla 652 491
LEADER Šípy Oprava požární zbrojnice v Milíčově 331 110
LEADER Zavidov Úprava a ozelenění prostranství před kapličkou a po zavezeném rybníku na návsi 192 169
POV Šípy Pořízení dětského hřiště do obce Šípy 272 189
FCP Hedecko Modernizace ubytovacího zařízení pro agroturistiku Farma Hedecko a rozšíření služeb 353 334
KUL Občanské sdružení STEZKA Výstava a koncert u příležitosti 140. výročí narození světového pěvce Karla Buriana 35 14
FROM Drahouš Drahouš, Tlestky - oprava místní komunikace a parkovacích ploch 2.959 2.810
KUL Slabce Zámek Slabce 1.100 1.000
SFŽPaZ Petrovice Rekonstrukce místní komunikace k osadě Pohodnice 550 500
POV Petrovice Výměna oken a zabudování mříží u PZ 100 95
KUL Petrovice Tradiční Velká pouť v Petrovicích 38 15
FROM Senomaty Rekonstrukce Nádražní ulice 4.600 3.500
HZS SDH Senomaty Tréninkové soustředění oddílu Mladých hasičů 50 22
POV Břežany Oprava Střechy budovy OÚ, č.p. 53 395 375
FROM Příčina Výměna oken a dveří, oprava fasády u budovy OÚ 1.000 991
FCP DSO ČISTÁ - SENOMATY Prezentační materiály Svazku obcí mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY 63 50

 

Rok 2009

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

FROM Příčina Společenský dům 1.631 1.549
FBSSP SK Senomaty Měřiče rychlosti 138 110
POV MMR Hracholusky Sportovní areál 462 300
MK-RAK Senomaty Roubenka č.p.66 1.450 95
PRV Kounov Rekonstrukce KC a PZ 4.698 3.283
OPŽP Řeřichy Řeřišský rybník 4.380 3.941
Grant SK Senomaty PC do knihovny 32 27
FOP SK Senomaty Roubenka č.p.66 620 65

 

Rok 2008

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

MěÚ Rakovník - kultura Senomaty Oprava a obnova roubeného stavení 798 111
FŽP SK Šípy Rybníky - OPŽP 1.126 16
FŽP SK Šípy Energetický audit 34 25
FŽP SK Senomaty Zateplení ZŠ, okna - OPŽP 1.490 223
FŽP SK Senomaty Vodovod Hostokryje - III. etapa 1.873 1.404
Grant KÚ Fond BSP Čistá Měřiče rychlosti 135 105
Grant KÚ Fond BSP Petrovice Měřiče rychlosti 149 115
MMR - parcely Senomaty Podpora výstavby technické infrastruktury- Vyhlídka II 2.846 700
OPŽP (EU) Šípy Oprava a vyčištění návesních rybníků 1.126 1.013
OPŽP (EU) Senomaty Zateplení stropu ZŠ a výměna oken 1.436 492
PRV (EU) Krakov Sociální zařízení ve sportovním areálu 1.154 1.021
PRV (EU) Šípy Oprava komunikací v Šípech, Bělbožicích a Milíčově 1.635 1.447
PRV (EU) Břežany Oprava komunikace na Hedecko 1.399 1.244
Grant KÚ FK S SDH Senomaty Tréninkové soustředění mladých hasičů 52 30
Grant KÚ FK SK Senomaty Vybavení Senomatské Gardy výstrojí a výzbrojí 40 20
Grant KÚ FK SK TYL Čistá Vytvoření nové inscenace pro rok 2008 81 15
Grant KÚ FK SK Petrovice Tradiční pouť v Petrovicích 46 10
Grant KÚ FK SK Senomaty Senomatská senoseč 24 7
POV SK, DT1 Senomaty Rekonstrukce části ulice U Trati 268 134
POV SK, DT2 SO ČISTÁ-SENOMATY Komunikace, veřejná prostranství a zeleň 560 335

 

Rok 2007

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

Grant KÚ FŽP SK SK Senomaty Vybavení Senomatského sportovního centra pro míčové hry 13 10
Grant KÚ FŽP SK TYL Čistá Vytvoření nové inscenace na rok 2007 30 25
Grant KÚ FŽP SK Senomaty Vodovod Brant, Hostokryje - II. etapa 2.225 1.490
Grant KÚ FŽP SK Senomaty Kanalizace - V. etapa 4.050 2.950
HSSPR Senomaty Komunikace a parkování u prodejny květin 847 590
POV DT1 Senomaty Průčelí a fasáda na hostinci, Nouzov 400 121
POV DT2 DSO ČISTÁ-SENOMATY Obnova a údržba zeleně a pořízení základního mobiliáře v obcích DSO mikroregionu ČISTÁ-SENOMATY 601 340
POV DT2 DSO ČISTÁ-SENOMATY Úřední vývěsky a PC - "Vybavení obcí SO pro práci s informacemi" 269 160

 

Rok 2006

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

SFRB Senomaty Vestavba bytu, Nouzov 431 430
HSSPR Senomaty Cyklotrasa kolem rybníka - komunikace 1.336 667
Grant KÚ FŽP SK Senomaty Vodovod Brant - I.etapa 928 695
POV DT2 DSO ČISTÁ - SENOMATY Zeleň a informační tabule v DSO 700 420
POV DT2 DSO ČISTÁ - SENOMATY Obnova výpočetní techniky 135 80

 

Rok 2005

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

Grant KÚ SK - FŽP Senomaty Kanalizace - III.etapa 5.421 4.065
POV SK DT6 DSO ČISTÁ - SENOMATY Poradenství a vzdělávání v DSO - práce s PC 250 150
POV SK DT7 DSO ČISTÁ - SENOMATY Výsadba a údržba zeleně v zastavěném území obcí 400 240
POV SK DT7 DSO ČISTÁ - SENOMATY Obnova a doplnění výpočetní techniky v OÚ obcí 450 270

 

Rok 2004

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

POV SK DT7 DSO ČISTÁ - SENOMATY Poradenská činnost a vzdělávání ve svazku obcí 215 150
POV SK DT7 DSO ČISTÁ - SENOMATY Rozvinutí MISYS za účelem maximálního využití - 2.etapa 300 210
POV SK DT7 DSO ČISTÁ - SENOMATY Výsadba a údržba zeleně centrech obcí 300 190

 

Rok 2003

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

POV DT7 DSO ČISTÁ - SENOMATY Rozvinutí MISYS za účelem maximálního operativního využití 334 200
POV DT7 DSO ČISTÁ - SENOMATY Výsadba a údržba zeleně v centrech obcí 300 200

 

Rok 2002

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

POV DT7 DSO ČISTÁ - SENOMATY Studie odvodu odpadních vod v obcích mikroregionu ČISTÁ-SENOMATY 200 140
POV DT7 DSO ČISTÁ - SENOMATY Příprava obcí mikroregionu ČISTÁ-SENOMATY k napojení na internet 268 175

 

Rok 2001

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

POV DT7 DSO ČISTÁ - SENOMATY Studie cyklotras v mikroregionu ČISTÁ-SENOMATY 36 25
POV DT7 DSO ČISTÁ - SENOMATY Příprava obcí na napojení na internet, vybavení obcí informačním systémem MISYSTY 201 100

 

Rok 2000

Program

Žadatel

Projekt

Celkové náklady

Dotace

POV DSO ČISTÁ - SENOMATY Příprava obcí na napojení na internet, vybavení obcí informačním systémem MISYS 162 100

Vlastní

Nabídky práce

banner

Náhodné foto

04_sipy.jpg

Návštěvnost

TOPlist